زعفران پوشال

زعفران پوشال

زعفران پوشال در واقع بخش کلاله قرمز رنگ رشته زعفران به همراه ۱ تا ۳ میلیمتر از بخش خامه زرد رنگ می‌باشد. از آنجا که نسبت به زعفران دسته، مقدار نسبی کلاله بیشتر می‌باشد قدرت رنگ دهی آن نیز بیشتر است. برخی از افراد به دلیلوصل بودن  کلاله به خامه و کاهش احتمال تقلب در زعفران ، این نوع زعفران را ترجیح میدهند، چون احتمال تقلب در آن بسیار کم است روش تشخیص اصل بودن زعفران در آن راحت تر است.ما هم به شما جهت  خرید زعفران پوشال را توصیه می کنیم.

 

عکس زعفران پوشال
 

انواع زعفران

عکس زعفران پوشال

 

خصوصیات زعفران پوشال

 

انتهای کلاله، سفیدی دارد.

  1. دارای فرخوردگی است
  2. تکه های به هم چسبیده نداشته باشد
  3. رشته های زعفران کلاف باشد.
  4. خوش رنگ باشد.
ورود/ عضویت