درباره ما

“در رابطه با نقشان زعفران”

از مهمترین اهداف نقشان عرضه زعفران با اصالت ایرانی و رضایت مشتری، ارتقاء کیفیت، افزایش کمیت و کاهش قیمت , در راستای اجرای اهداف توسعه ای کشور عزیزمان ایران، ایجاد اشتغال و صدورمحصولات به سایر کشورها را نیز در برنامه خود قرار داده است. از این رو با رعایت اصول فنی و بهداشتی قبل و بعد از برداشت، بکارگیری پیمانکاران متخصص و مجرّب، دپارتمان تحقیق و توسعه، بهترین امکانات علمی و آزمایشگاهی، محصولاتی عرضه می کند که مطابق با ویژگی های مندرج در آخرین استاندارد های جهانی است. زعفران نقشان بر آن است تا با دستیابی به دانش و فن آوری روز جهان و ارائه کیفیت مطلوب ، آینده ای روشن را برای مجموعه تحت مدیریت خود رقم زند. ما اعتقاد راسخ داریم و خود را متعهد می دانیم که با تمام توان در نیل به اهداف از پیش تعیین شده تلاش نموده و محصولاتی ارائه دهیم که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد، ضمن برآورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی به لحاظ کمی و کیفی، توان اقتصادی خود را مستحکم تر نماییم و علاوه بر این خود را کانون آموزش و فراگیری سایر ین در این صنعت قرار دهیم. ارتقاء مستمر جایگاه زعفران ایران در سطح ملی و جهانی، توسعه مستمر امکانات و خدمات و توجه به حقوق پیدا و پنهان مصرف کننده اساسی ترین و مهمترین راهبردهای مدیریت زعفران نقشان می باشد.

                                                                     ”   مدیریت مجموع نقشان زعفران :   جناب سروش ملکی خرمی   “

کنترل کیفیت زعفران در آزمایشگاه  نقشان براساس استاندارد های بین المللی ISO 3632-1 و استاندارد 1-259 و 2-259 ملی ایران که شامل کلیه ویژگیها و درجه بندی زعفران می باشد، انجام می گیرد. این واحد در راستای برآوردن نیاز عمومی به محصولی با کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی، کلیه محصولات خود را پس از تایید واحد کنترل کیفیت، در محیطی کاملا بهداشتی و با استفاده از فناوری پیشرفته و بهره گیری از کارشناسان، متخصصین و کارکنان متعهد، بسته بندی می نماید. هر نمونه زعفران  پس از نمونه برداری، آزمونهایی از قبیل رنگ افزودنی ، درصد رطوبت، اندازه گیری خاکستر ، اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید ، قدرت رنگی با دستگاه اسپکترو فتو متری در طول موجهای 257 و 330 و 440 نانومتر به ترتیب میزان پیکروکروسین (عامل طعم تلخ زعفران) ، سافرانال(عامل آروما) و کروسین (عامل رنگ) و غیره صورت می گیرد.آزمونهای ميكروبی نيز برای كنترل عدم آلودگی و اطمينان از سلامت محصول در مراحل توليد، حين فرآيند بسته بندی و بعد از آن انجام می‌پذيرد.نتایج کلیه آزمونهای انجام شده توسط واحد کنترل کیفیت مورد بررسی قرار گرفته،که نتایج این بررسی ها در انتخاب تامین کننده زعفران و ارتقاء سطح کیفی محصول نهایی و نهایتا تامین رضایت مشتریان نقش موثری دارد.

نمونه محصولات نقشان

ورود/ عضویت